วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

ความชื้นจำเพาะ (Grains of Moisture Per Pound of Dry Air)

ความชื้นสัมพัทธ์(%RH)       อุณหภูมิกระเปาะแห้ง  (oC)
181920212223242526272829303132333435363738
40%35.738.540.643.446.249.052.555.358.862.366.570.074.979.184.088.993.899.4105.0111.3117.6
45%40.643.446.249.051.855.358.862.366.570.774.979.184.088.994.5100.1105.7112.0119.0125.3133.0
50%44.847.651.154.658.161.665.169.374.278.483.388.293.899.4105.0111.3117.6124.6132.3140.0148.4
55%49.752.556.060.263.767.972.176.381.286.191.797.3103.6109.2116.2123.2130.2137.9146.3154.7163.1
60%53.957.461.665.169.374.278.483.388.994.5100.1106.4112.7119.7126.7134.4142.1150.5159.6168.7178.5
65%58.862.366.570.775.680.585.491.096.6102.2108.5115.5122.5130.2137.9145.6154.7163.8173.6184.1194.6
70%63.067.272.176.381.286.892.498.0104.3110.6117.6124.6132.3140.0149.1157.5166.6177.1186.9198.1210.0
75%67.972.177.081.987.592.498.7105.0111.3119.0126.0133.7142.1150.5159.6169.4179.9190.4201.6212.8225.4
80%72.877.081.987.593.199.4105.7112.0119.7126.7134.4142.8151.9161.0170.8181.3191.8203.0215.6228.2241.5
*  ความชื้นจำเพาะ  (Moisture Content)  หมายถึง  ปริมาณความชื้นอันแท้จริงที่มีอยู่ในหนึ่งหน่วยมวลอากาศ  ซึ่งในกรณีนี้มีหน่วย
    เป็นเกรนความชื้นต่อปอนด์อากาศแห้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น